Gamification

Vi vann på #NowWhat Hackathon – nytänkande och innovation mot sexuella övergrepp

Det vinnande teamet.
Det vinnande teamet.

Vi från Overstellar vann både förstapriset och pris för “most impact” tillsammans med fem andra teammedlemmar för idén “Empathize”, ett digitalt rollspel som ska ändra unga killars attityd kring trakasserier och övergrepp.

NowWhat är ett initiativ som skapades som en motreaktion till #MeToo, som förra året uppmärksammade hur illa kvinnor kan behandlas. Hackathonet varade i 48 timmar och fokuserade på olika problemområden där vi valde att fokusera på “redefining masculinity”. 

Vi vill komma åt problemet från grunden och kom fram till att för att skapa förändring behöver vi påverka de attityder och de tankesätt som formas i unga år. Lösningen blev att låta unga killar sätta sig in i tjejers situation genom att spela ett rollspel där de får uppleva en situation utifrån olika personers perspektiv. Förutom att spela som en tjej i en utsatt situation får man även spela som förövare eller bystander. På detta sätt får spelarna bättre förståelse för varför saker händer och kan reflektera över sitt eget ansvar. Tanken är att spelet ska spelas i skolan och ska vara ett underlag för vidare diskussioner i klassen. Spelet ska vara webbaserat och spelas med hjälp av elevernas egna telefoner.

Empathize screeshot
Ett exempel på hur spelet skulle kunna se ut.

Även om vi fokuserade på sexuella övergrepp för den här utmaningen så tror vi att idén även skulle kunna appliceras på andra problem, som mobbning, rasism eller homofobi. 

Vi får se vad som händer med idén, men flera av medlemmarna i vårt team (inklusive oss själva) är intresserade att utveckla idén vidare!